Polityka Prywatności

Ta Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Cię, jak zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe.

  1. Zbieranie danych osobowych

Podczas korzystania z naszej strony internetowej możemy zbierać następujące dane osobowe:

a. Dane kontaktowe: Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

b. Dane związane z rezerwacją: Data, czas, miejsce odbioru, miejsce docelowe, preferencje dotyczące pojazdu.

c. Dane techniczne: Adres IP, typ przeglądarki, lokalizacja geograficzna, dane dotyczące urządzenia i oprogramowania.

d. Dane dotyczące korzystania z serwisu: Strony odwiedzane, czas spędzony na stronie, linki kliknięte.

  1. Wykorzystanie danych osobowych

Twoje dane osobowe są wykorzystywane w celu:

a. Ulepszania jakości naszych usług i strony internetowej.

b. Wysyłania informacji marketingowych i promocyjnych, o ile wyrazisz na to zgodę.

c. Analizowania aktywności użytkowników na stronie internetowej, w celu identyfikacji obszarów wymagających ulepszeń.

  1. Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

a. W przypadku współpracy z podmiotami trzecimi, które świadczą usługi na naszą rzecz, takie jak dostawcy systemów płatności czy usług IT. W takim przypadku podejmujemy środki, aby chronić Twoje dane osobowe.

b. W przypadku obowiązku prawnego, gdy wymaga tego prawo lub władze publiczne.

  1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Zachowujemy wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i chronić je przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

  1. Twoje prawa

Masz prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Możesz również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych lub żądać ich przenoszenia. Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami zapośrednictwem danych kontaktowych podanych w sekcji „Kontakt” na naszej stronie. Dodatkowo masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego przechowywania danych.

  1. Cookies

Serwis używa plików cookies, aby poprawić jakość korzystania z naszej strony oraz dostosowywać zawartość do potrzeb użytkowników. Więcej informacji na temat plików cookies oraz zarządzania nimi znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

  1. Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy wprowadzać zmiany w Polityce Prywatności w miarę jak rozwijamy naszą stronę internetową i świadczone usługi. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem strony internetowej lub innych odpowiednich kanałów

Scroll to Top