BERNARDYN
Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych
Biuro: 98-100 Łask, Anielin 51
tel. 732 669 659, fundacja@bernardyn.org.pl
NIP 8311617333 REGON 100812798
KRS 0000344864

Bank PKO SA, nr konta:
18 1240 3288 1111 0010 2985 8304
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN:
PL 18 1240 3288 1111 0010 2985 8304

PayPal: przekaż darowiznę


Szukaj na stronie

Sprawozdania

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE

sprawozdanie2012                                                                                    

sprawozdanie2013                                                                                    

sprawozdanie2014                                                                                    

sprawozdanie2015                                                                                   

SPRAWOZDANIA FINANSOWE


bilans2012 


bilans2013 


bilans2014 


bilans2015 


rachunek wyników za 2012 

rachunek wyników za 2013 

rachunek zysków i strat za 2014 

rachunek zysków i strat za 2015 

INFORMACJE DODATKOWE


informacje dodatkowe za 2012 


informacje dodatkowe za 2013 


informacje ogólne za 2014 


informacje uzupełniające do bilansu za 2014 


informacje ogólne za 2015 


informacje uzupełniające do bilansu za 2015 


© 2017 Bernardyn Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych, Anielin 51, 98-100 Łask